Nu är det dags att söka bidrag !

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar bidrag för att stödja de nationella minoriteternas arbete mot diskriminering och för jämställdhet inom den egna organisationen. Handläggningen sker löpande men senast den 15 september 2014 ska ansökan vara inne.

Bidraget kan gå till projekt som stärker kvinnors förutsättningar att åta sig förtroendeuppdrag inom organisationerna. Bidraget kan också användas till nätverksarbete inom och mellan nationella minoriteter eller till andra typer av projekt mot diskriminering och för jämställdhet inom organisationen.

http://www.mucf.se/jamstalldhet-nationella-minoriteter