Romer för jämställdhet i Helsingborg

fyranI Helsingborg startade föreningen Riksförbundet Romer i Europa ett projekt för att väcka intresset för jämställdhetsfrågorna bland romer i Sverige och för att inleda samarbete med de andra nationella minoriteterna och jämföra hur långt man har kommit i arbetet med dessa frågor.

– Vi skapade möten och dialoger med romer och de andra nationella minoriteterna för att medvetengöra jämställdhetsfrågan bland våra romer. Det som är mest positivt är det närverk som startades och som fortfarande fungerar. Vi träffas fortfarande varje månad.

Vi har verkligen jobbat för att staden skulle ta ett beslut om det samråd som vi har idag, säger Stefano Kuzhicov, ordförande i Riksförbundet Romer i Europa.

Dialog menar han är viktigast av allt och att man verkligen tar minoritetsfrågorna på allvar.
– Det har man inte gjort tidigare, men i oktober 2010 beslutade kommunen att samrådsansvaret ska ligga på kulturnämnden i Helsingborg. Det känns utmärkt. Det ena leder till det andra och nu har vi, tack vare projektet, skapat något mycket bra.
Syftet med projekt är alltså att arbeta för jämställdhet mellan romer i Sverige, att jämföra arbetet och behoven mellan de nationella minoriteterna i Sverige och målet är att öka romers medvetenhet, sprida, påverka och informera romer om deras rätt till att delta i och påverka, både sig själva och samhället, att öka kunskapen om de andra minoriteterna, samt undersöka gemensamma frågor kring jämställdhet som de fem nationella minoriteterna delar.
– Samarbetet både mellan romer och mellan romer och de nationella minoriteterna har fungerat mycket bra. Det har bara flutit på, berättar Stefano Kuzhicov. 

AktiviteterTvåan

– Inom projektet har vi haft föredrag till romer om mänskliga rättigheter, egenmakt och inflytande. Vi har haft informationsträffar och workshops om hur
samhället fungerar i Sverige. Vi har haft möten med de andra minoriteterna. Informerat om varandras erfarenheter och kunskaper.
Utvärdering kommer att ske genom dokumentation, intervjuer av romer, deltagare, ledare och representanter från de fem minoriteterna.
– På grund av små medel har vi dock inte kunnat anordna seminarier eller bekosta några större dokumentationer, skrifter och utvärderingar. Vi har dock uppnått målet att väcka intresse för jämställdhetsfrågorna bland romer och skapat ett fungerande nätverk med de nationella minoriteterna i Helsingborg.
Målgruppen var romer i södra Sverige och de nationella minoriteterna, vilket också var den planerade målgruppen. Aktiviteterna att träffas och diskutera frågan var mycket uppskattade.
– Vi har fortfarande, långt efter projektets slut, kontinuerliga möten med de andra nationella minoriteterna. Vi samarbetar med Samer i Syd, Finska föreningen i Helsingborg och Judiska församlingen i Helsingborg, samt de romska föreningarna Vorta Drom och föreningen Lovara i Lund. Vi har haft möten och workshops i Malmö, Lund och Helsingborg.

Fortsättning av projektet

– Vi skulle vilja fortsätta med verksamheten och hoppas kunna bedriva flera projekt tillsammans. Tillsammans med de nationella minoriteterna i Göteborg, Malmö och Stockholm har vi gemensamt uppvaktat Helsingborgs stad och tagit fram en handlingsplan. Vi hoppas kunna etablera ett nära samarbete med staden och få kommunen att arbeta mer med frågorna.
Vad ska man tänka på när man ska starta ett romskt projekt?
– Det viktiga är att man vänder sig till de romska nätverk som redan finns, föreningar och aktiva romer, till institutioner och som i vårt fall till de nationella minoriteterna. Engagemang är viktigt, att man träffas och utvidgar sina nätverk och dess möjligheter, avslutar Stefano Kuzhicov.

Text: Bengt O Björklund

Bild: Vorta Drom