Laakso Chikks - Satsning för unga kvinnor

Laakso Chikks - Satsning för unga kvinnorpic_2

Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T, har fått positivt besked och beviljats 707 000 kronor i projektmedel från Ungdomsstyrelsen till STR-Ts satsning Laakso Chikks. Ett projekt där unga kvinnor tillsammans med mentorer utbyter, tankar, kunskaper, erfarenheter. Tjejer som deltar kan bo var som helst i Sverige.

Foto: PR gruppen Bakom kulissernna

 Banbrytande storsatsning - Laaksolainen 

 Det årslånga projektet har sin grund från det nydanande projektet Niejda – Chikks in Sapmi och är ett inledande pionjärsprojekt där Laakso Chikks ska vara en del av STR-T, s stora satsning Laaksolainen. En satsning i tre delar där första delen handlar om mentorsprojektet Laakso Chikks för tjejer, andra delen Laakso Bojs för killar och det tredje Laakso Darlings är ett mentorsprogram för unga småbarnsföräldrar.

Läs mer...

Gamla lagar i en ny tid

Gamla lagar i en ny tid_MG_7566_L

I ett nytt projekt har Svenska Samernas Riksförbund, SSR, startat en serie seminarier för att belysa den ålderdomliga lagstiftningen som ligger till grund för Rennäringslagen. Till skillnad mot de allra flesta lagar som tillämpas idag har den inte följt med sin tid och ett av syftena med seminarieserien är att belysa jämlikhetsproblematiken i denna lagstiftning.

I ett samarbete med Sameföreningen i Stockholm hölls ett av dessa seminarier i Stockholm i mitten av februari. Mariana Wiik, ordförande i Sameföreningen i Stockholm presenterade projektet.

– Tanken är att vi ska se på Rennäringslagen ur ett genus- och barnperspektiv, vilket sällan görs. Vi vill visa vilka konsekvenser denna lagstiftning har samtidigt som vi vet att detta är en osynlig fråga i samebyarna idag.

Läs mer...

Mentorskap för samiska tjejer

Mentorskap för samiska tjejer               IMG_0880

Sáminuorra är en samisk ungdomsorganisation som arbetar utifrån samiska ungdomars intressen, möjligheter och rättigheter. Det är den största ungdomsorganisationen för samiska ungdomar idag. I projektet Niejda - Chicks in Sápmi satsar man på mentorskap för unga samiska tjejer.

Eftersom samiska ungdomar bor utspridda med långa avstånd mellan sig, är en av Niejdas största uppgifter att skapa mötesplatser.

 

Läs mer...

Jämställdhet bland romska flickor och unga kvinnor

mobil1_161
Organisationen Internationella Roma och Resande Kvinnoforum startade projektet Jämställdhet bland romska flickor och unga kvinnor och arbetade med frågor som är livsviktiga för denna grupp unga kvinnor i åldern 15-25 år. 

– Syftet med projektet var att sätta fokus på de utvecklingsmöjligheter romska flickor och unga kvinnor har för att uppnå jämställdhet, att vägleda dessa flickor för att de ska kunna ta plats i samhället, istället för att bli motarbetade av den egna traditionen.

Läs mer...

Fler artiklar...

  1. Romska kvinnor kan

Underkategorier