Laakso Chikks - Satsning för unga kvinnor

Laakso Chikks - Satsning för unga kvinnorpic_2

Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T, har fått positivt besked och beviljats 707 000 kronor i projektmedel från Ungdomsstyrelsen till STR-Ts satsning Laakso Chikks. Ett projekt där unga kvinnor tillsammans med mentorer utbyter, tankar, kunskaper, erfarenheter. Tjejer som deltar kan bo var som helst i Sverige.

Foto: PR gruppen Bakom kulissernna

 Banbrytande storsatsning - Laaksolainen 

 Det årslånga projektet har sin grund från det nydanande projektet Niejda – Chikks in Sapmi och är ett inledande pionjärsprojekt där Laakso Chikks ska vara en del av STR-T, s stora satsning Laaksolainen. En satsning i tre delar där första delen handlar om mentorsprojektet Laakso Chikks för tjejer, andra delen Laakso Bojs för killar och det tredje Laakso Darlings är ett mentorsprogram för unga småbarnsföräldrar.

Laakso Chikks - Stärka identiteten genom mentorskap och peppträffar

Laakso Chikks startar i september och söker tjejer som är i åldrarna 12 – 18 år och mentorer 19 – 25 år. Chikksen är tjejer som vill ha en mentor/storasyster med tornedalsk styrka. Chikks ges i mentorsprojektet möjlighet att stärka sin tornedalska identitet, sitt språk och sin kultur, genom att få dryfta/utbyta tankar, erfarenheter, tankar funderingar kring livsfrågor, identitet m.m. Mentorerna ska vara över 20 år och kommer att få mentorsutbildning. Chikksen och deras mentorer kommer att träffas regelbundet antingen genom träffar eller kommunicera på annat sätt. Fem peppträffar kommer att anordnas med föreläsningar, övningar m.m. Förhållningssätt, makt, identitet, fördomar och grupprocesser är teman som är inplanerade och peppträffarna styrs av Chikksen och det tornedalska.DSCN0078_3Foto: Reijo Kemi

Förbundet hoppas på att etablera forum för tjejer/kvinnor/killar/män där de på sina egna villkor nätverkar och stärker varandra. Fler kvinnor, män och unga behövs, som debatterar kring minoritetsfrågor, jämställdhet och andra samhällsfrågor och STR-T hoppas genom Laaksolainen inspirera till jämställdhet och mångfald i ett längre perspektiv. 

Kontaktperson: Lena Elsasdotter Niska, projektledare, STR-T, mob: 070-654 04 50

 

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset (STR-T)

STR-T är en intresseorganisation för Tornedalen och tornedalingar i språkliga, kulturella och samhälleliga frågor samt regeringens remissinstans i dessa frågor. STR-T är ett språkrör för en ursprunglig inhemsk, språklig och kulturell minoritet. Värdegrund: STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i. I dagsläget har organisationen närmare 5000 medlemmar i hela Sverige. www.str-t.com

Solblnk_4

 

Foto: Astrid Hedpalm

Text: Lena Elsasdotter Niska