Prenumerera på nyhetsbrevet!

Prenumerera på nyhetsbrevet!  Nationella minoriteter 

Nationella minoriteter är ett nyhetsbrev som ges ut av Länsstyrelsens enhet för minoritetsfrågor och Sametinget, som tillsammans har regeringens uppdrag att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. 

Nyhetsbrevet är digitalt och skickas via e-post cirka fyra gånger per år.

Här kan du fylla i dina adressuppgifter och blir prenumerant!