Sápmi Awards

Vinnarna i Sápmi Awards 2013

I kategorin duodji, design och konst, var det Martin Kuorak  som tog hem första priset. Kategorin Biebmu lea Eallin - traditionell matkonst och kunskap vanns av Vegard Stormo. Den kunnigaste renskötaren blev Nils Åstot, renskötare i Sirges sameby. Det skriver Oddasat.se på sin hemsida.

Sápmi Awards är en ny storsatsning i Jokkmokk som syftar till att lyfta fram den samiska kulturen och traditionen som berikar regionen. Genom ett festligt sommararrangemang uppmärksammas betydelsen och de unika värden som alla verksamma konstnärer inom olika kategorier ger. I varje kategori delas en prissumma på 100.000 kr ut till segraren. Och det var allmänheten tillsammans med kunniga jurygrupper som utser vinnarna.

Sápmi Awards är ett återkommande pris och event, en årlig sommarfest i midnattssolen i Sápmi. Sápmi Awards kombinerar ett storslaget firande med kunskapsspridning och inspiration.

 Genom att premiera duktiga samiska företrädare skapas både starka förebilder och attraktiva ambassadörer för den samiska kulturen. Festhelgen i år fylldes av seminarier, festliga aktiviteter, finaltävlingar med mera, och på kvällarna intog musik scenerna samtidigt som goda matupplevelser serverades.

 

Så här löd juryns motiveringar:

 "Martin Kuorak är en genuin traditionsbärare, med ort karaktäristiskt mönsterspråk, som gör Martins arbete trovärdigt, samtidigt som han har en hög hantverksskicklighet. Men det hindrar inte Martin att vara nyskapande i sin produktion med eget formspråk."

 

"Vegard har med stilfull känsla visat på professionellt mat hantverk inom den samiska mattraditionen med inslag av nyskapande, varsamt lyft fram råvarornas smak med stor respekt och väl genomförd helhet i sin presentation. Vegard är en utmärkt ambassadör för de samiska köket." 

 

"Nils är en person som visar ödmjukhet och god vilja att få ytterligare kunskap om det som han tycker så mycket om, dvs. om renskötseln. Han har trots sin ungdom en stor kunskap och förståelse om såväl betesväxter som om betesförhållanden.  Han har en bred kunskap och förståelse om renen och renskötarens vardag under alla tider av renskötselåret."

 

Källor:  http://www.sapmiawards.se 

 http://minoritet.se

http://oddasat.se