Samisk nationaldag

Onsdagen den 6:e februari är det den samiska nationaldagen, Samefolkets dag.Samiska-flaggan Den firas ganska stillsamt och mest på Skansen.

Det största officiella firandet av den samiska nationaldagen ägde rum på Skansen i Stockholm. Där firades det bland annat med dans, jojk, föreläsningar och försäljning av renkött och hantverksprodukter. Annars är det nationaldagsfirandet en ganska stillsam historia.

– Ja, de renskötande samerna har fullt upp med renarna den här tiden, det är en intensiv period och det är problem med betet, så de har ju inte tid att fira. Men sameföreningarna firar ju på olika håll i Sverige, berättar Britt-Marie Barruk, som själv firade genom att delta i en lunch som Umeå sameförening och Svenska samernas riksförbund ordnade på onsdagen.

Den samiska nationaldagen firades första gången 1993 och är gemensam för alla samer, oavsett i vilket land man bor.

Att den infaller just den 6 februari beror på att det första samiska landsmötet hölls i Trondheim detta datum 1917. Det var första gången som nord- och sydsamer från Norge och Sverige samlades till ett gränslöst möte.

Källa:  svt  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/samisk-nationaldag-firas