Sverigefinska kvinnor går till sjöss!

Sverigefinska kvinnor går till sjöss!gruppbild

 

På Sverigefinska Kvinnoforum arbetar man vidare med sitt projekt om jämställdheten i hemmet. Det var förra hösten de började fundera på vad det var som var viktigt att titta på när det gäller mäns och kvinnors hemarbete.

– Det är ett projekt som ligger i tiden, att se hur det ser ut när det gäller mäns och kvinnors hemarbete, berättar Anneli Ylijärvi från Sverigefinska Kvinnoforum.

Projektet består av en enkätundersökning och har pågått sedan i våras och den görs på uppdrag av Ungdomsstyrelsen. 

Syftet med enkäten är att undersöka hur mycket tid sverigefinska kvinnor och män lägger ner på hem- och omsorgsarbete jämfört med majoritetsbefolkningen, samt jämföra med finländare som bor i Finland. Man vill också göra sverigefinska familjer medvetna om kvinnornas tidsmässigt större arbetsbörda i form av obetald hushålls- och omsorgsarbete i jämförelse med sina mäns.

Under en kryssning till Åland hade Sverigefinska Kvinnoforum något de kallade för Höstladdning. Det är en återkommande träff på höstkanten som är till för att de ska peppa och stärka varandra och utbyta erfarenheter.

Sekalaista_1– Det var för att ladda våra batterier. Vi hade föreläsningar, bland annat en kvinnlig socionom som heter Marja-Lena Gunnarson som berättade om kvinnors rättigheter gentemot sociallagen. Hon menade att kvinnor alltid ramlar utanför ramarna. Det är till exempel oftast de som blir anhörigvårdare. Hon pratade även om hur vi sällan söker våra rättigheter och hon talade även om språket, om vår rätt till att få vård och omsorg inom ramen för på vårt eget språk.

En annan föreläsare på turen till Åland var Raija Kärkkäinen-Eriksson.

– Hon berättade om hur det går med projektet ”Hur jämställd är den sverigefinska kvinnan och mannen i hemmet”. Hon menade att vi inte är framme än, att vi behöver några fler svar. När vi har vi fått in alla svaren kommer vi att ha en dags konferens på vårkanten, förmodligen i Stockholm.

27 kvinnor var med under seminarierna på Ålandsbåten, rätt många av dem var nya.

– Därför talade vi också om föreningskunskap om hur man genomför ett årsmöte. Det var jag som körde föreningskunskapen och jag fick många uppskattande kommentarer av de som var med. Det tyckte att det var bra att kunna.

Syyslataus_2Man ägnade också mycket tid åt att göra den så kallade skattkartan.

– Den handlade om att kvinnorna fick tänka till vad de önskade sig av år 2013. Många önskade sig fred på jorden, att vi ska fortsätta att träffas, att man ska få något med sig efter träffarna. Vi umgicks mycket med de nya kvinnorna och det var i hög grad lyckat. Många tyckte att det var mycket roligt.

Förutom svaren som redan har kommit kommer man att göra fördjupningsintervjuer.

– Det är de som har sagt att de vill vara med som vi kommer att intervjua. Vi kommer att börja med intervjuerna i början av januari. Sedan ser vi fram mot vårkonferensen.Syyslataus_2012_023

 

 

 

Text: Bengt O Björklund

Foto: Anneli Ylijärvi och Eine Pekkala