Romer i samhället

  • Skriv ut

Romer i samhällettjejer

Projektet Romer i Samhället drivs av föreningen Lovara. Syftet med projektet är att få en bild av varför det ser ut som det gör för romer i Sverige idag. En kartläggning ska göras för att få svar på olika frågor.

 Syftet med projektet är också att jämföra hur jämställda romer är i förhållande till övriga nationellt erkända minoriteter och skapa en attitydförändring kring de osynliga och oskrivna normer och lagar som styr inom den romska gruppen idag.

 – Detta är ett nystartat projekt som handlar om att uppmärksamma romerna om den egna problematiken när det gäller jämställdhet. Ta bara det här med utbildning för tjejer. Det finns många olika orsaker som kan hindra en romsk flicka från att fullfölja sina studier, berättar Dragan Lärlund ordförande i Lovara.

Som ett led i det förändringsarbete som bedrivs i projektet kommer man att ta kontakt med de föräldrar som har barnens eller ungdomar i skolan.

– Men även de romer som inte har barn eller vuxna romer i skolan kommer att få besök. Det handlar om att ändra på attityder och få dem alla att inse vikten av att skaffa sig en utbildning, säger Dragan Lärlundkillar

Många äldre romer ser inte nyttan med att skaffa sig en ordentlig utbildning.

– Vi försöker givetvis också att påverka de unga att ta chansen och utbilda sig. Det är vår målsättning att de unga ska ha en egen vilja att bli något.

I projektet kommer det att finnas två romska projektledare. En kille och en tjej.

– På så sätt kommer de att kunna tala mer öppet med ungdomarna.

Tanken är också att man inom ramen för projektet ska göra en enkätundersökning med frågor till både ungdomarna och till de äldre.

– Då hoppas vi få en bild på hur det romska tänket ser ut idag.

Det ska bli 20 frågor som ska ligga till grund en för en kartläggning.matstund

– Det är jag som har tagit fram frågorna, men projektledarna ska först få titta på frågorna så att de inte tycker att de är olämpliga. De tar vi fram nya frågor gemensamt.

De frågor som kommer att finnas i enkäten kommer bland annat ge svar på: Vilken inställning har romer till majoritetssamhället idag? Vilket motstånd mot majoritetssamhället finns det hos romer idag? Vilka fördomar mot majoritetssamhället finns det hos romer idag? Vilka erfarenheter av särbehandling/diskriminering från majoritetssamhället har romer idag. Hur ser motståndet till flickors utbildning ut?

Föreningen Lovbara har 200 medlemmar idag och det är inom den föreningen som deltagarna kommer att sökas.

– Vi hoppas att intresset sprider sig bland våra ungdomar och att det är ett intressant projekt som de gärna vill vara med i, avslutar Dragan Lärlund.