”Unga romer för jämställdhet”

fyranI Helsingborg driver den romska föreningen Vorta Drom ett jämställdhetsprojekt. Projektet ”Unga romer för jämställdhet” ska öka kunskapen om jämställdhet och mänskliga rättigheter bland romer i Helsingborg.

Föreningen Vorta Drom är en romsk förening som startade år 1987 i Helsingborg. Föreningen som är politiskt och religiöst obunden har idag 300 medlemmar.

Föreningens mål är att integrera romer i Helsingborg i samhället, med bland annat kunskap och utbildning. Föreningen arbetar också med förebyggande arbete mot droger och kriminalitet. 

En annan viktig fråga för föreningen är de fördomar och det hat som finns mot romer både i Sverige och EU.Nu har föreningen fått ett bidrag från Ungdomsstyrelsen för att kunna arbeta med jämställdhetsfrågor.Ordförande i föreningen är Dragan Kuzhicov. Han har arbetat länge med de romska frågorna i Helsingborg.

– Vi startade projektet i början av januari och det kommer att pågå under ett år.

I mitten av januari hölls ett första möte.

– Vi samlade våra medlemmar för att informera om projektet där det nu ingår tio pojkar och tio flickor. Alla är de med på att öka jämställdheten. Tanken är att de unga ska vara ett stöd för de äldre romerna i Helsingborg.

Dragans son Ivan Kuzhicov är en av dem som driver projektet. Han sitter i styrelsen.

– Projektet är förankrat i styrelsen och jag är en av de som driver projektet framåt.

Ivan är också ungdomsledare i föreningen.Tvåan

– Vi har inga projektledare, utan det är styrelsen som driver projektet. Syftet är främst att öka jämställdheten och det kan bara ske genom kunskap. Vi måste alla bli mer medvetna. Sedan är det också viktigt att denna kunskap når fram till våra äldre romer.

Ivan vill se en attitydförändring bland dessa äldre romer gentemot kvinnor och yngre romer.

– Det finns så många oskrivna lagar och regler som vi inte behöver längre. Att unga romer gifter sig allt för tidigt till exempel, vilket innebär att de avbryter sina studier i förtid. Många ser det som ett hot också att barnen kommer allt för långt ifrån de romska traditionerna, men det viktigaste är att våra ungdomar får en gedigen utbildning så att de kan hävda sig i samhället.

Under det första mötet i januari framkom det att kunskapen om jämställdhet inte var så stor.

– Det är inte så många som vet vad jämställdhet innebär. Men nu har alla i gruppen lärt känna varandra. Det är en bra början.

Nästa möte är planerat till mars. Då ska Diskrimineringsbyrån i Lund komma på besök och berätta om sin verksamhet.

– Sofia Bohman ska föreläsa om mänskliga rättigheter, diskriminering och jämställdhet. Sedan kommer vi att ha cirka en föreläsning i månaden under hela året av olika aktörer. Vi kommer också att ha en massa aktiviteter som lagsport, matlagning och studiecirklar i olika ämnen.

När projektet är avslutat är det tänkt att ungdomarna ska vara ungdomsambassadörer.

– Jo, de ska vara ambassadörer och rikta in sig på våra äldre romer. De ska berätta vad de har lärt sig och vad de tycker är viktigt.

Förändringar måste ske alltså.

– Det är ju 2014. För att kunna leva i dagens samhälle måste vi kunna släppa på vissa regler och lagar som vi har haft under århundraden.

 

Text: Bengt O Björklund

Foto: 

I Helsingborg driver den romska föreningen Vorta Drom ett jämställdhetsprojekt. Projektet ”Unga romer för jämställdhet” ska öka kunskapen om jämställdhet och mänskliga rättigheter bland romer i Helsingborg.

 

Föreningen Vorta Drom är en romsk förening som startade år 1987 i Helsingborg. Föreningen som är politiskt och religiöst obunden har idag 300 medlemmar.

 

Föreningens mål är att integrera romer i Helsingborg i samhället, med bland annat kunskap och utbildning. Föreningen arbetar också med förebyggande arbete mot droger och kriminalitet. 

 

En annan viktig fråga för föreningen är de fördomar och det hat som finns mot romer både i Sverige och EU.

 

Nu har föreningen fått ett bidrag från Ungdomsstyrelsen för att kunna arbeta med jämställdhetsfrågor.

 

Ordförande i föreningen är Dragan Kuzhicov. Han har arbetat länge med de romska frågorna i Helsingborg.

 

– Vi startade projektet i början av januari och det kommer att pågå under ett år.

 

I mitten av januari hölls ett första möte.

 

– Vi samlade våra medlemmar för att informera om projektet där det nu ingår tio pojkar och tio flickor. Alla är de med på att öka jämställdheten. Tanken är att de unga ska vara ett stöd för de äldre romerna i Helsingborg.

 

Dragans son Ivan Kuzhicov är en av dem som driver projektet. Han sitter i styrelsen.

 

– Projektet är förankrat i styrelsen och jag är en av de som driver projektet framåt.

 

Ivan är också ungdomsledare i föreningen.

 

– Vi har inga projektledare, utan det är styrelsen som driver projektet. Syftet är främst att öka jämställdheten och det kan bara ske genom kunskap. Vi måste alla bli mer medvetna. Sedan är det också viktigt att denna kunskap når fram till våra äldre romer.

 

Ivan vill se en attitydförändring bland dessa äldre romer gentemot kvinnor och yngre romer.

 

– Det finns så många oskrivna lagar och regler som vi inte behöver längre. Att unga romer gifter sig allt för tidigt till exempel, vilket innebär att de avbryter sina studier i förtid. Många ser det som ett hot också att barnen kommer allt för långt ifrån de romska traditionerna, men det viktigaste är att våra ungdomar får en gedigen utbildning så att de kan hävda sig i samhället.

 

Under det första mötet i januari framkom det att kunskapen om jämställdhet inte var så stor.

 

– Det är inte så många som vet vad jämställdhet innebär. Men nu har alla i gruppen lärt känna varandra. Det är en bra början.

 

Nästa möte är planerat till mars. Då ska Diskrimineringsbyrån i Lund komma på besök och berätta om sin verksamhet.

 

– Sofia Bohman ska föreläsa om mänskliga rättigheter, diskriminering och jämställdhet. Sedan kommer vi att ha cirka en föreläsning i månaden under hela året av olika aktörer. Vi kommer också att ha en massa aktiviteter som lagsport, matlagning och studiecirklar i olika ämnen.

 

När projektet är avslutat är det tänkt att ungdomarna ska vara ungdomsambassadörer.

 

– Jo, de ska vara ambassadörer och rikta in sig på våra äldre romer. De ska berätta vad de har lärt sig och vad de tycker är viktigt.

 

Förändringar måste ske alltså.

 

– Det är ju 2014. För att kunna leva i dagens samhälle måste vi kunna släppa på vissa regler och lagar som vi har haft under århundraden.

 

Text: Bengt O Björklund

Foto: Vorta Drom