Med fokus på kvinnan

KvinnoforumInternationella Roma och Resande Kvinnoforum, IRKF, har i ett nytt projekt med stöd från Ungdomsstyrelsen. Syftet är att stärka romska och resandekvinnor och att mobilisera dem så att de jobbar mer mot samma mål.Under förra året gjordes ett antal olika resor till svenska städer. I en stor husvagn hölls möten med kvinnor på olika campingplatser.

Ordförande i föreningen är Rosita Grönfors. Jamis.se träffade henne hemma i sin lägenhet i Täby. Hon berättar om alla resor föreningen gjorde förra sommaren, om alla möten med romska kvinnor runt om i landet.

Läs mer...

”Unga romer för jämställdhet”

fyranI Helsingborg driver den romska föreningen Vorta Drom ett jämställdhetsprojekt. Projektet ”Unga romer för jämställdhet” ska öka kunskapen om jämställdhet och mänskliga rättigheter bland romer i Helsingborg.

Föreningen Vorta Drom är en romsk förening som startade år 1987 i Helsingborg. Föreningen som är politiskt och religiöst obunden har idag 300 medlemmar.

Föreningens mål är att integrera romer i Helsingborg i samhället, med bland annat kunskap och utbildning. Föreningen arbetar också med förebyggande arbete mot droger och kriminalitet. 

Läs mer...

Romer i samhället

Romer i samhällettjejer

Projektet Romer i Samhället drivs av föreningen Lovara. Syftet med projektet är att få en bild av varför det ser ut som det gör för romer i Sverige idag. En kartläggning ska göras för att få svar på olika frågor.

 Syftet med projektet är också att jämföra hur jämställda romer är i förhållande till övriga nationellt erkända minoriteter och skapa en attitydförändring kring de osynliga och oskrivna normer och lagar som styr inom den romska gruppen idag.

Läs mer...

Med mycket humor

Med mycket humorKaffepannan

Nu har projektet Laakso Chikks kommit drygt halvägs och kvoten av deltagare är fylld. Man har under våren haft en peppträff i inlandet och nästa kommer att gå av stapeln i Piteå.

Projektet finansieras av Ungdomsstyrelsen och Kalix och Kiruna kommuner.

Projektet Laakso Chikks startades av Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T, i september och ska pågå i ett år med projektmedel från Ungdomsstyrelsen. Det är ett projekt där unga tornedalska kvinnor tillsammans med mentorer utbyter, tankar, kunskaper och erfarenheter. Det handlar om identitetsbyggande.

Läs mer...

Ett lärdomshus för kvinnor

Ett lärdomshus för kvinnorförsamling

Den judiska församlingen i Stockholm har under ett år drivit ett alldeles speciellt jämställdhetsprojekt för den egna gruppen. Även om man rent allmänt inte uppfattar jämställdhetsfrågorna som problematiska finns det ändå alltid aspekter inom detta område som man kan jobba med.

Marina Burstein är handläggare för strategiska frågor på Judiska Församlingen i Stockholm.

– Vi har inte så stora problem med jämställdheten mellan män och kvinnor. Kvinnorna var tidigt ute i arbetslivet och det finns många judiska kvinnor som är högt utbildade och som innehar poster som beslutsfattare, säger hon.

Läs mer...