kvinnors deltagande i det judiska gudstjänstlivet

Om kvinnors deltagande i det judiska gudstjänstlivetPurim_Jeshurun1

- ett projekt som genomförs med stöd från Ungdomsstyrelsen

När man blickar tillbaka på den judiska historien som sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden så har männen alltid haft eller tagit sig rätten att i synagogan leda det religiösa livet.

För att kunna genomföra en fullgod judisk gudstjänst (för att vissa av bönerna ska kunna läsas) behövs tio män (en minjan - quorom) – kvinnor får gärna närvara, men de räknas inte in i en minjan. Vidare har det alltid varit männen som har lett gudstjänsterna och det är bara män som kunnat verka som rabbiner.

Läs mer...

Ombytta roller i romskt projekt

Ombytta roller i romskt projektgrupp1

 

Inom ramarna för projektet ”Ge unga en röst II” har Romska ungdomförbundet i Malmö arrangerat två helgmöten under hösten, Det första i slutet av september, det andra i början av oktober.

 Vi samlade 30 ungdomar, både tjejer och killar, båda gångerna under dessa dagar. Vi ville höra om deras behov och önskemål, om hur situation ser ut idag för romska ungdomar. Vi har under dessa dagar diskuterat ämnen som mänskliga rättigheter, jämlikhet och demokrati, berättar Erland Kaldaras, projektansvarig.

Läs mer...

Sverigefinska kvinnor går till sjöss!

Sverigefinska kvinnor går till sjöss!gruppbild

 

På Sverigefinska Kvinnoforum arbetar man vidare med sitt projekt om jämställdheten i hemmet. Det var förra hösten de började fundera på vad det var som var viktigt att titta på när det gäller mäns och kvinnors hemarbete.

– Det är ett projekt som ligger i tiden, att se hur det ser ut när det gäller mäns och kvinnors hemarbete, berättar Anneli Ylijärvi från Sverigefinska Kvinnoforum.

Projektet består av en enkätundersökning och har pågått sedan i våras och den görs på uppdrag av Ungdomsstyrelsen. 

Läs mer...

Vem gör mest hemma?

 

Vem gör mest hemma?vem_gr__vad

 

På Sverigefinska Kvinnoforum arbetar man med ett projekt om jämställdheten i hemmet.

– Idén kom förra hösten när vi funderade på vad det var som var viktigt att titta på när det gäller mäns och kvinnors hemarbete. Vi tyckte att det var ett projekt som låg i tiden. 

Vi visste att Statistiska Centralbyrån, SCB, hade gjort en undersökning bland majoritetssvenskarna.Då tänkte vi att vi också kunde göra en undersökning om hur arbetet fördelas i hemmet mellan män och kvinnor och se om vårt resultat skiljer sig från det resultat SCB fick fram.

 Man funderade på vad som var viktigt att titta på när det gäller mäns och kvinnors hemarbete.

 

Läs mer...

Judiskt arbete med alla diskrimineringsgrunderna

Judiskt arbete med alla diskrimineringsgrundernaIMG_1836_Bob_liten

Som ett led i jämställdhetsarbet ska Judiska museet genomföra en serie om sju föreläsningar och diskussionskvällar baserade på de olika diskrimineringsgrunderna.

Detta för att uppmärksamma de aktiva inom organisationen på de diskrimineringsgrunder som finns, och sätta dem i relation till den judiska minoriteten. Projektet ska ske i samverkan med museets vänförening, med stöd av Ungdomsstyrelsen.

 

Yael Fried är informationsansvarig på museet sedan tre år tillbaka.

Läs mer...