Matlagningskurser ökar jämställdheten

Matlagningskurser ökar jämställdheten

 

Malmö Romska Idé Center har nyligen med stöd av Ungdomsstyrelsen startat projektet ”Öka Jämställdheten I Romska Hem”. Projektet har som målsättning att det ska finnas en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet i det romska hemmet. Kvinnor och män måste ta samma ansvar för hemarbete och ha samma möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

– Syftet är att det ska bli mer jämställt mellan romska kvinnor och män i hemmet. Genom föreläsningar och matlagning för både män och kvinnor kan vi öka medvetenheten hos romerna om vikten av hälsosam mat.

Tanken är också att männen ska ta större ansvar för hemarbetet. Det måste finnas en jämn fördelning, säger Irene Horvath som är ansvarig för projektet.

Den romska kvinnans ställning i det romska och i det svenska samhället har av tradition varit låg.

– Hennes roll har i modern tid främst bestått i att ta hand om hemmet, säger Irene.

För det mesta är det de romska männen som bestämmer i hemmet.

– Kvinnorna gör 95 procent av hemarbetet. Men om männen tog ett större ansvar för hemmet så skulle kvinnorna kunna komma ut i samhället och integreras, säger Irene.

Det intressanta med detta projekt är inte enbart det faktum att det råder stor ojämlikhet i det romska hemmet, men att man samtidigt som man arbetar på att ändra detta förhållande även introducerar en nyttig mathållning. De män som deltagit i projektet ska senare skriva om de erfarenheter och intryck de fått genom projektet.

– Detta hoppas vi ska inspirera andra män, säger Irene.

Under september i år har föredrag hållits om jämställdhet, integration och hälsosam mat. Man har även samlat in olika recept, lagat mat och fotograferat sina rätter.

– Under tre månader träffades sex kvinnor och sex män tolv gånger. Vid varje tillfälle tillagades fyra rätter som dokumenterades och fotograferades. Totalt ska det bli 48 maträtter som ska provlagas under tre månader. Varje rätt beräknas räcka för två personer.

Mellan januari och mars 2013 kommer recepten att sammanställas. I april, kommer man att välja ut foton och göra en layout.

– Resultatet kommer att bli en pdf-fil som samtliga deltagare får. Eventuellt kommer vi att kunna trycka en bok.

I augusti 2013 blir det utvärdering och reflektioner med gruppen.

Men hur går det just nu?

– Allt har gått jättebra, berättar Irene. Vi har sex kvinnor och sex män som lagar mat och vi har tre män och tre kvinnor som är ansvariga för maträtterna. Samtliga är romer från olika länder som talar olika varieteter av romani chib.

I projektet samlar man in de olika recept som de olika grupperna har.

– Mattraditionerna skiljer sig något åt. Vissa rätter som förekommer hos alla har ändå lite olika ingredienser.

Entusiasmen bland deltagarna är stor. Men i januari nästa år är det färdiglagat.

– Men vi vill gärna fortsätta på något sätt och ta tillvara på det som vi har gjort i detta projekt. Det vore synd om vårt arbete bara försvann. Vi skulle vilja ha en fotoutställning eftersom vi har ju haft en proffsfotograf med oss i projektet. Tanken är också att vi i samband med utställningen ska ha provsmakning på de maträtter som finns med i fotoutställningen.

Man hoppas på att få medel till att samla alla recepten och fotona i en kokbok.

– Men får vi inte det så får vi istället lägga upp allt material på internet.

Att kursen är mycket uppskattad råder det inga tvivel om.

– Kursdeltagarna tycker det här är jätteroligt. Det är mycket nätverkande mellan de olika grupperna och kursen har lett till att männen tar ett större ansvar i hemmet. De har upptäckt att det är kul att laga mat. Detta i sin tur leder till en ökad jämställdhet mellan männen och kvinnorna och till ett ökat samarbete mellan de olika grupperna. Vi synliggör samtidigt den romska matkulturen för majoritetsbefolkningen, vilket är en positiv vinkel. De kan pröva på romsk mat och upptäcka att vi är precis som alla andra.

Detta projekt är ju som så många andra projekt tänkt råda bot på de fördomar och diskriminering romer utsätts för idag.

 

Text: Bengt O Björklund

Bildmaterial saknas till artikel eftersom  Malmö Romska Idé Center ej vill pubblicera några bilder från projektet.