Unga samiska män synliggörs

Unga samiska män synliggörsEllacarin_3181

 

Ellacarin Blind från Svenska Samernas Riksförbund, SSR, tillbringade årets Bokmässa i Göteborg inbjuden av Jamis. Hon framträdde på Internationella torgets scen och hon var med i monterseminarier i Jamis monter.

 

 

Ellacarin Blind berättade under Bokmässan i Göteborg om Svenska Samernas Riksförbunds projekt som ska lyfta fram de unga samiska renskötarmännen som idag är en grupp som hamnat i bakvattnet. I projektet fick de möjlighet att träffas och prata med varandra om sina problem och med en psykolog om de så önskade. Detta för att kunna stärka sin självkänsla och sin samiska identitet.

 

Den bidragande faktorn till att man lyckats med projektet är att dessa unga män var själva. Det fanns inga åskådare. Det bidrog till att de kunde öppna sig och ta upp frågor de annars inte skulle ha talat om.

 

– Det fanns ett önskemål bland våra medlemmar om att göra aktiviteter för våra unga renskötande män. Vi ville stärka deras självkänsla och att de skulle få möjlighet att träffas och prata om sådant som de tycker är viktigt.

 

SSR tog initiativet och ansökte om projektbidrag hos Ungdomsstyrelsen.

– Och vi fick klartecken i början av året och körde igång.

 

Det första man gjorde var att arrangera en träff i Tärnaby i samband med samernas SM, en tävling i traditionella samiska aktiviteter, i början av augusti.inbjudan_inspirationstraff1

– Vi samlade ihop de unga samemännen tillsammans med två psykologer. De fick lära känna varandra och gjorde olika övningar och hade samtal om identitet och samarbete. Tanken är nu att nästa samtal ska vara i Jokkmokk 5 – 6 oktober för att fördjupa de samtal som startades i Tärnaby.

 

Men även nya deltagare var välkomna.

– Nu har vi sökt nya pengar från Ungdomsstyrelsen för att kunna fortsätta det arbete som vi har påbörjat. Den unge samiske renskötarmannen har inte tidigare varit en prioriterad grupp i den samiska gruppen.

 Därför är det så viktigt att de syns och att deras frågor tas på allvar. Jag hoppas att det här leder till en ökad samhörighet för dessa unga renskötarkillar, avslutar Ellacarin Blind.

 

Text och foto:  Bengt O Björklund