Katitzi – Ett nytt HVB hem för romska tjejer

Katitzi – Ett nytt HVB hem för romska tjejerKatizi__huset1

Ett nytt HVB hem för romska tjejer har öppnats i Vingåker. Målgruppen för det nya behandlingshemmet är flickor och unga kvinnor från 14 till och med 18 år med psykosocial problematik, med svårigheter att fungera socialt, som har utagerande beteende, begynnande missbruk eller tidigare beroendeproblem samt flickor med mindre omfattande kriminalitet.

Det är tre romska entusiaster som ligger bakom denna unika satsning.

Läs mer...

Judiska kvinnor vågar växa

Judiska kvinnor vågar växaSusanne_wizo2

Wizo – Women´s International Zionist Organization – är en opolitisk organisation som grundades i London 1920. Wizo stödjer och driver institutioner för omsorg och utbildning av kvinnor, barn och ungdomar i Israel. Svenska Wizo ansvarar för sex daghem och flera kvinnoprojekt som man sponsrar.

Bland kvinnoprojekten finns en ”hotline” för kvinnor, men fokus ligger på stöd och utveckling för behövande barn och ungdomar. Pedagogiken inkluderar individuella lekar och aktiviteter i grupp med musik, kroppsrörelser, konst och sagoberättande. Ytterligare aktiviteter såsom rytmik, naturupplevelser, motoriska aktiviteter och teater ingår också i Wizos utbildningsprogram.

Under hösten 2010 startade Wizo ”Våga växa”, ett projekt med bidrag från Ungdomsstyrelsen i syfte att stärka och kompetensutveckla medlemmarna för att uppnå en mer jämställd position inom organisationsarbete, på arbetsplatsen och i samhället.

Läs mer...

ECWF träffas

ECWF träffas för att stärka varandra och organisationen.IMG_8058

 

 

I början av maj 2012, arrangerade Wizo en stor kvinnokonferens i Stockholm och kvinnor från nästan alla europeiska federationer samlades under två dagar för att diskutera och lära sig mer om kvinnors hälsa och status. European Council of Wizo Federations (ECWF) är sammanslutning för europeiska Wizo och bildades 1991 i Budapest.

 

Wizo - grundat i London på 1920-talet, bär ett judiskt europeiskt kulturarv. Idag är Wizo världens äldsta och internationellt största kvinnoorganisation. Svenska Wizofederationen var värd för årets europeiska konferens under helgen 6 - 7 maj och erbjöd ett program som var både socialt nätverkande och fördjupande kring specifika frågor.

Läs mer...

Unga Romer i Etern

Unga Romer i Eternstudio_rh1

Projektet ”Unga Romer i Etern” går ut på att medlemmarna i föreningen Romano Hango i första hand vill öka jämställdheten i ”sitt eget tält”.Det innebär på intet sätt att man inte skall dela med sig till andra romer. 

– Tvärtom blir vi jättestolta om så många som möjligt kan ta del av våra erfarenheter i projektet, säger Tomislav Pancenkov, projektledare och rom. 

– Vi vet att alla romer har mycket gemensamt, som till exempel grunden till att förstå varandra på romani chib. Det finns även gemensamma grunder när det gäller kultur och tradition. Dock har både språk, kultur och tradition påverkats av det geografiska område där romerna har bott och även om romerna har vistats i samma land, har de olika grupperna bidragit till förändringar i livsstilen, och därmed påverkat språk, kultur och tradition.Romerna i föreningen Romano Hango har sitt ursprung i Banat-området i gamla Jugoslavien.De tillhör den utomnordiska lovaragruppen.

Läs mer...

Samtalens kraft - mötet berikar hälsan

Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda drev hösten 2009 ett projekt som handlade om att föra samman sverigefinska och tornedalska kvinnor i olika åldrar i Norrbotten och Tornedalensverigefinska_folkhg2 för att samtala om hälsa och friskvård samt att praktisera friskvård. Samtalen skedde både vid träffar och via diskussioner på nätet då avstånden i Norrbotten/Tornedalen är långa och på detta sätt kan man bryta känslan av isolering.Viktigt för dessa kvinnors självkänsla är också att kunna använda sitt eget språk och berätta om sina egna erfarenheter. Finskan och tornedalsfinskan är nära besläktade, svenskan används också i kommunikationen. Kvinnorna får också kunskap om den digitala världen och dess möjligheter i kommunikationen människor emellan och detta sätt att kommunicera ökar den digitala medvetenheten och delaktigheten.   

Läs mer...