Kvinnor i modernitet och tradition

_MG_27751987 invigdes det Judiska museet i Stockholm av den dåvarande kulturministern Bengt Göransson. Som så många andra institutioner och organisationer knutna till de nationella minoriteterna har även Judiska museet startat ett jämställdhetsarbete. 
– När Ungdomsstyrelsen utlyste pengar för jämställdhetsprojekt såg Judiska Museet chansen att organisera ett seminarium om kvinnor och kvinnors roller i moderniteten och traditionen, berättar Yael Fried, informatör på Judiska museet i Stockholm. Judiska museet genomförde under 2009 projektet Kvinnor i modernitet och tradition.

Två temakvällar hölls. En om ”Hur hantera krocken mellan tradition och modernitet”. Det var en paneldebatt med representanter för de nationella minoriteterna i Sverige. Den andra temakvällen handlade om ”Kvinnors texttolkningar”. Vad ger de för nya perspektiv på respektive tradition? Det var också en paneldebatt denna gång med företrädare för världsreligionerna.

Läs mer...

Kunskap ger makt

finska_pensionrerSödra Sveriges distrikt av Sverigefinska Pensionär har fått beviljade anslag från Ungdomsstyrelsen att få in fler kvinnor i styrelsearbete.

Syftet är att ge äldre kvinnor kunskap om styrelsearbetet samt kunskap om hur samhället fungerar och vad det innebär att tillhöra den sverigefinska nationella minoriteten.

 

– Målet är att fler kvinnor vågar ta uppdrag som ordförande, kassör och sekreterare i distriktsstyrelsen och i föreningars styrelser. Kvinnorna ska också lära sig vilka rättigheter och skyldigheter den nya lagen (lagrådsremissen än så länge) för med sig för att kunna följa debatten i samhället, säger föreningens ordförande Arvo Hellman.

Läs mer...

Ökad jämställdhet i den synagogala verksamheten

Organisationen Judiska Församlingen i Stockholm startades 1776 och har 4 500 medlemmar. Under 2009 drev församlingen ett projekt i syfte att öka jämställdheten istora-synagogan-inne synagogan. 


Den svenskjudiska minoritetens fortlevnad är beroende av väl fungerande inom judiska samhällsfunktioner, av ett vitt förgrenat och levande undervisningssystem och av ett starkt stöd till judiska familjebildningar. Av hävd har synagogala funktioner utförts endast av män och så är fortfarande fallet i svenskjudiska församlingar.

I en enda svensk synagoga, Stockholms Stora synagoga, har medlemmarna – efter mångårig debatt – röstat för övergång till ett egalitärt, könsneutralt system.

Läs mer...

Den romska kvinnan firas

 

Den internationella kvinnodagen firades den 8 april på Romsk kulturcenter. Många hade samlats för att ta del av evenemanget. Flera talare hade samlats för att hylla denKatri_och_Kati romska kvinnan. Ett gediget festbord var uppdukat som alla efter programmet kunde ta del.


Den internationella kvinnodagen firas i hela världen. Dagen härstammar från början av 1900-talet då industrialiseringen var i full gång och allt fler människor började flytta in i städerna. DO Katri Linna anser att detta är en viktig dag att uppmärksamma.

 

– För den romska kvinnan som blivit förtryckt sedan 500 år tillbaka kan det kännas ganska så sent påkommet att man börjar fira henne, säger Katri Linna. Hon anser att det är vikigt att den romska kvinnans ställning i romernas historia uppmärksammas mer. Det är hon som har fått ta de största konsekvenserna.

Läs mer...

Vikten av jämställdhet

alt På Internationella kvinnodagen den 8 mars bjöd Ungdomsstyrelsen in till samtal om jämställdhet. Samtidigt släpptes idéskriften ”Jämställdhet på egna villkor”, en 24-sidig folder med tips och framgångsfaktorer från Sveriges nationella minoriteter.

 

Läs mer...